Selmers Bibliotek
Selmer's Library

Teksten

 

Haandbibliotek for Læger.

Sextende Bind

Om Daarevæsenets Indretning i Danmark

Af Dr. J. R. Hübertz.
Kjøbenhavn.

Trykt paa Universitetsboghandler Andr. Fred. Høsts Forlag

hos S. Trier. 1843.

Aarhus
Universitetshospital

Psykiatrisk
Forskningsbibliotek
og
Museum Ovartacis
digitaliseringsprojekt

 

 

 


Museum Ovartaci

 


Psykiatrisk Forskningsbibliotek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Bilag:

Bilag 1-4 Fædrelandet 11. September 1842

  1: Forskellige små afhandlinger i Bibl. For Læger for 1833 og de følgende Aar, af Dr. Ad. Gøricke. 2. Udfligt over Virksomheden af Præstø Amts Sygehus samt Helbredelses- og Bevaringsanstalt for Sindssvage, fra dets Stiftelse i Aaret 1817 indtil Udgangen af Aaret 1840. ved Landphysicus Dr. Med. Guldberg. 3. Berretning om Daareanstalten i Odense ved Cand. Med. Gjellerup

Bilag 5-8 Fædrelandet 18. September 1842

  1: Forskellige små afhandlinger i Bibl. For Læger for 1833 og de følgende Aar, af Dr. Ad. Gøricke. 2. Udfligt over Virksomheden af Præstø Amts Sygehus samt Helbredelses- og Bevaringsanstalt for Sindssvage, fra dets Stiftelse i Aaret 1817 indtil Udgangen af Aaret 1840. ved Landphysicus Dr. Med. Guldberg. 3. Berretning om Daareanstalten i Odense ved Cand. Med. Gjellerup

Bilag 9-12 Fædrelandet 1. October 1842

  Om Daarevæsenets indretning i Danmark. Af Dr. J. R. Hüberz. XIV og 172. 8

Bilag 13-14 Fædrelandet 18. December 1843

  Bidstrupgaard

Bilag 15-18 Fædrelandet 19. December 1843

  Bidstrupgaard II

Bilag 19 A og B Berlingske 20. December 1843

  Indenlandske Efterretninger ”Fædrelandet” om Bidstrupgaard af Direkteur Sager
  (Bilag 20-22 bagsider)

Bilag 23-25 Fædrelandet 22 December 1843 no 1454 Spalte 11660

  Bidstrupgaard III Bilag 26-28 Fædrelandet 22 December 1843 no 1455 Spalte 11667 Hübertz svar til Hr Sager ( Se bilag 19)
  (bilag 29 er bagside)

Bilag 30-31 Fædrelandet 23 December 1843 no 1456

  Bidstrupgaard IV

Bilag 32-39 Dansk Folkeblad p 232-238

  Harald Selmer: Om Daarevæsenet, med hensyn til Dr. Hübertz Forslag Redigeret af P.G. Monrad