Selmers Bibliotek
Selmer's Library

 

 

Teksten

Teksten som.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Harald Selmer  

Almindelige Grundsætninger

for

Daarevæsnets Indretning

Som fast Resultat af Videnskab og Erfaring
fremstillet for det større Publicum
af H. Selmer praktiserende læge

Et af Philiatrien kronet Priisskrift, udgivet af Selskabet for Trykkefrihedens rette Brug.
Priis overalt i Danmark 36 sk. heftet. København 1846.
I Commission hos F. H. Gibe.
Trykt hos S. Trier.

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aarhus
Universitetshospital

Psykiatrisk
Forskningsbibliotek
og
Museum Ovartacis
digitaliseringsprojekt

 

 

 


Museum Ovartaci

 


Psykiatrisk Forskningsbibliotek