Af samtlige nuværende eller forhenværende Sindssyge 3756 + 390 = 4146 havde altsaa 2075 eller omtrent Halvdelen havt Understøttelse eller nydt Underhold af det Offentlige, og det anvendte Belöb har udentvivl i det mindste været 109,710 Rbd.

Bekostningen fordelt paa de forskjellige Districter m. m. udgjör pr. Individ:

Foruden de anförte 2075 Individer, var der en Del, der skildredes som haardt trængende til Understöt-