Selmers Bibliotek
Selmer's Library

 


De 

Sindssyge I Danmark

efter Undersøgelsen af 1. juli 1847

af

Dr. J. R. Hübertz

Udgivet på Det Statistiske Bureaus Bekostning

Kjöbenhavn

Trykt I S.L.Möllers Bogtrykkeri 1851

 

    Venstresiderne er desværre beskadiget og svært læselige !

Aarhus
Universitetshospital

Psykiatrisk
Forskningsbibliotek
og
Museum Ovartacis
digitaliseringsprojekt

 

 

 


Museum Ovartaci

 


Psykiatrisk Forskningsbibliotek

 

 

 

Introduktion - Forord  - Indhold  - Bogen som PDF
1 - 2 tabel 1 (stor) - 3 tabel 2 (stor) - 4 tabel 3 (stor) - 5 tabel 4 (stor) - 6 - 7 -  8 - 9 tabel 5 - (stor) - 10  - 11 -  12 -  13 -   14 -   15 - 16 - 17 -  18 -  19 -  20 - 21 - tabel XVI og XVII mm - (stor) - 2223  - 24  
Jordsmonskort over Danmarks 7 Stifter
 - Forklaring til kortet