INDHOLD

De Sindssyges Antal…………………………………………………………………………         Pag. 1.
      ”               ”  Forhold til Befolkningen………………………………………………………… 4.
      ”               ”  Religionsbekjendelse…………………………………………………………..  8.
      ”              ”   Alder………………………………………………………………………………       8.
      ”              ”   Stand…………………………………………………………………………….      10.
Sygdommens Varighed hos de Afsindige…………………………………………………………... 12.
De Afsindiges Alder ved Sygdommens Begyndelse…………………………………………....13.
Complicationer…………………………………………………………………………………………………… 14.
Sygdommens Aarsager………………………………………………………………………………………. 15.
De Sindssyges personlige Forhold……………………………………………………………………… 20.
Bekostning…………………………………………………………………………………………………………. 22.
Periodisk Afsindige…………………………………………………………………………………………….. 24.
Forklaring over Kortet………………………………………………………………………………………… 25.