FORKLARING OVER KORTET.

De större Tal betegne de Sindssyge i Herredet i Forhold til 1000 Indbyggere, hvorved Stad- og Landbefolkningen stedse er taget sammen under et. De mindre Tal betegne det samme i de enkelte Sogne og Pastorater eller Kjöbstćder, forsaavidt disse havde 5 Sindssyge eller derover paa 1000 Indvaanere, og disse Tal ere saavidt muligt anbragte paa det Sted, hvor Sognet o. s. v. vilde have sin Plads paa Kortet.