En kort introduktion til ”De Sindssyge i Danmark”, efter Undersøgelsen af 1. Juli 1847”,

Jens Rasmussen Hübertz, København 1851

J. R. Hübertz bliver i 1847 anmodet om at forestå den undersøgelse, som bliver iværksat af Kancelliet på baggrund af Viborg-Stænderforsamlings petition om oprettelsen af en ny anstalt i Jylland.

Hübertz redegør for fremgangsmåden. Han sår selv indledende tvivl om metoder og resultater. Det er der for det meste også god grund til, når der arbejdes med statistik – Hvis hypotesen påvirker undersøgelsens form, bliver resultatet oftest derefter. Dog ville mange nok foretrække at nedtone denne skepsis over for egen undersøgelse.

På side V nævner Hübertz, hvad han, lettere såret, omtaler som en uretfærdig dom over sit arbejde. Er det Philiatriens komite, der kritiserede hans prisopgave i 1843, han uden navns nævnelse nu reagerer på?

Hübertz’ undersøgelse er nærmest, hvad vi i dag kalder psykiatrisk demografi. Kuriøs er bl.a. den ”geognostiske” kortlægning af typer af jordbund/geologiske forhold i enkelte områder af kongeriget (se farvelagt kort som bilag). Ved at sammenholde disse forhold med forekomsten af sindssyge/hvilke former for sindssygdom lokalt, mente man åbenbart at kunne uddrage sammenhænge mellem disse forhold.

S.5-6: Her uddrager Hübertz af danske og franske folketællinger af antallet af sindssyge i de enkelte landsdele, regioner mm, at sindssyge har en højere forekomst i randområder, eksempelvis Bornholms østkyst og den jyske vestkyst. I øvrigt finder man flere interessante og brugbare statistikker i denne publikation.

Eddie Danielsen,
Redaktør
Maj  2014