Selmers Bibliotek
Selmer's Library

 

 

 

Teksten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 


Meddelelser

om

Anstalter for afsindige

 i

Tydskland og Danmark –

I breve til en Ven

Johan Christian Wilhelm Wendt

1827

(Særskilt aftrykt af Nyseste Skilderie 1827)

  107 sider

  Indhold

  I. Wien. ”Narrenturm”, der     2
  Dr. Goergens Privatanstalt for Afsindige
  II. Den Slesvigske Anstalt for Afsindige   10
  III. Hamburg     21
  Berlin  Professor Neumann     21
  IV.  St. Georgs Hospital i Leipzig     31
  Professor Heinroth
  Læge-Anstalten på Sonnenstein
  Dr. Pieniz    37
  V. Prag     49
  München     51
  Erlangen     53
  VI. Würzburg     55
  Prof. Dr. Leupolds bemærkninger     59
  VII. Om St. Hans Hospital på Bidstrupgaard
  Lokalet     64
  VIII.  Fortsættelse. Bygningerne     72
  Husorden     86
  Bespisning     88
  Overlægen, Reservelægen. Læge-Assistenten    92
  Præsten og Inspektøren     97
  Opvartningspersonalet     99
  Antallet af Patienter     103
  Dertil hører Tabel
  Patienternes Beskæftigelse og adspredelse     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aarhus
Universitetshospital

Psykiatrisk
Forskningsbibliotek
og
Museum Ovartacis
digitaliseringsprojekt

 

 

 


Museum Ovartaci

 


Psykiatrisk Forskningsbibliotek