Selmers Bibliotek
Selmer's Library

 

Aarhus
Universitetshospital

Psykiatrisk
Forskningsbibliotek
og
Museum Ovartacis
digitaliseringsprojekt

Indlæste titler

Meddelelser om Anstalter for afsindige
i Tydskland og Danmark
I breve til en Ven
Johan Christian Wilhelm Wendt 1827

Almindelige Grundsætninger for Daarevæsenets Indretning
Harald Selmer; 1846

Statistiske meddelelser og undersøgelser fra Sindsygeanstalten ved Aarhus i dens første 25 aar (1852-77) af Harald Selmer, 1879

Om Daarevæsenets Indretning i Danmark
Af Dr. J. R. Hübertz.
Kjøbenhavn.
Trykt paa Universitetsboghandler Andr. Fred. Høsts Forlag hos S. Trier. - 1843.

"De Sindssyge i Danmark efter undersøgelsen af af 1. juli 1847" af Dr. J.R. Hübertz, Kjöbenhavn 1851.

Småskrifter

Andre digitaliseringer af bibliotekets bøger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selmers Bibliotek er  samlet af Jydske Asyls grundlægger og første overlæge, Harald Selmer, hvis familie skænkede det til hospitalet ved hans død.

Det gamle biblioteks historie.

Der er fire kilder til det, der af eftertiden er blevet betegnet som Selmers bibliotek, som nu findes i Museum Ovartacis samling på Aarhus Universitetshospital i Risskov: Besøg i udlandet, eksempelvis hans udlandsrejse i 1847-48, hvor Harald Selmer besøgte en række asyler og universitetsbyer, gaver fra venner og kolleger, private indkøb, samt i mindre omfang Selmers eget forfatterskab.

Indholdet i Selmers bibliotek:

Der er repræsenteret mange individuelle forfatterskaber og etablerede psykiatriske skoler i Selmers bogsamling, men alle forfatterne er læger, som for eksempel psykikerne og somatikerne i Tyskland, oplysningstidens og rationalismens læger fra Frankrig, og empiristerne fra England. Men hovedvægten ligger på tysk og fransk litteratur fra perioden efter 1789. Selmers bibiotek er i år 157 år gammelt, hvis man regner fra åbningen af Risskov i 1852; men mange af bøgerne i bogsamlingen er langt ældre. Således er den ældste bog fra 1668 og de yngste er fra 1880-81, dvs. et par år efter Selmers død i 1879. Derimod er det langt fra alle Selmers egne 57 videnskabelige arbejder, der især er fra perioden indtil 1852, der findes i hans eget bibliotek. Her må man lede andre steder, for eksempel i forskningsbibliotekets ordinære samlinger.

Biblioteket i tal:

Det er uklart, hvornår Selmer begynder at indkøbe bøger til sin bogsamling. Selmer levede fra 1814-79. Der er registeret en bog, der stammer fra 1600-tallet (1668), og der er cirka 15 fra perioden 1789-1800. Ligeledes er der indkøbt cirka 15 titler fra perioden 1877-81, der er årstallet for den sidst indkøbte bog ifølge et katalog, der blev udarbejdet af reservelæge Helweg i 1882. I alt var samlingen på 400 bind og 222 hæfter. Selmer begyndte sin virksomhed i Aarhus i 1852 og afsluttede sit virke 1878. Det er i denne periode at hovedtilvæksten til hans bibliotek har fundet sted, afsluttende med en enkelt nyerhvervelse så sent som i 1881.

 

 

 

Harald Selmers bogsamling
Af Per Vestergaard

Om digitaliseringsprojektet

Titler i biblioteket


 


Museum Ovartaci

 


Psykiatrisk Forskningsbibliotek

 

Digitaliseringsprojektet er sponsoreret af
Poul M. Assens Fond