Selmers Bibliotek
Selmer's Library

 

   Statistiske meddelelser
   og undersøgelser
   fra Sindsygeanstalten ved Aarhus i dens første 25 aar (1852-77)
   af Harald Selmer

Udgivet 1879


Fra Selmers forord: Nærværende Skrift er en Sammenarbejdelse til et større Hele af Hovedpunkterne i det statistiske Materiale, som foreligger i den jydske Sindssygeanstalts 25 første Aarsberetninger til det kgl. Sundhedskollegium. ...

Forord og indhold

04 Ægteskabsforhold Troesbekjendelse

08 Sygdomsformer

01 Belægningsforhold

05 Livsstilling og Næringsvej

09 Sygdommens Varighed ved Indlæggelsen

02 Hjemstedsforhold

06 Gjenindlæggelser og Tilbagefald

10 Behandlingsresultater Helbredede og Bedrede

03 Aldersforhold

07 Aarsagsforhold

11 Dødelighedsforhold

 

 

 

 

 

Aarhus
Universitetshospital

Psykiatrisk
Forskningsbibliotek
og


Museum Ovartacis
digitaliseringsprojekt

 


Museum Ovartaci

 


Psykiatrisk Forskningsbibliotek