Selmers Bibliotek
Selmer's Library


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En kort introduktion til digitaliseringen af Selmers Bibliotek

Selmers bibliotek består af ca. 400 bogtitler samt en række småskrifter. Det er alle bøger, som er indkøbt af, eller foræret til, Harald Selmer, den første overlæge på Den Nørrejydske Helbredelsesanstalt for Sindssyge; nu Aarhus Universitetshospital, Risskov. Harald Selmer var en hovedkraft i moderniseringen af dansk psykiatri i midten af 1800-tallet. Selmer indsamlede målrettet europæisk litteratur om psykiatri, lægevidenskab og beslægtede emner.

Samlingen er en skatkiste af værker, som i deres sammenhæng giver en mængde indfaldsvinkler til datidens store debat om at skabe en ny og mere human indretning af sindssygevæsenet og dets institutioner. Den sætter naturligvis også nutidens psykiatridebat i perspektiv.

Digitalisering og prioritering

En donation fra Poul M. Assens Fond har gjort det muligt at prioritere arbejdet med indscanning og digitalisering af Harald Selmers naturvidenskabelige bogsamling. Museum Ovartaci er, med baggrund i et samarbejde med AU Library, Risskov, de glade modtagere af 447.700,- kr., givet til formålet.

Vi vil i første omgang prioritere en række af de europæiske hovedskikkelsers væsentligste udgivelser, fortrinsvis i engelske eller tyske udgaver. Det drejer sig om personer og værker, som har bidraget væsentligt til ”moderniseringen” af og debatten om psykiatrien og behandlingen af psykisk syge i det 19. århundrede. Specielt indretningen af helbredelses/plejeanstalten er et hovedtema.

Der er flere grunde til at digitalisere samlingen: Mange af bøgerne er i så dårlig bevaringstilstand, at de næppe fremover tåler et fysisk udlån. En anden grund er naturligvis en nemmere og hurtigere adgang til teksterne.

En del af titlerne med speciel lokal og national interesse vil kunne findes optisk indlæst, altså som aktiv tekst. Andre vil findes som indscanninger. Endelig har vi prioriteret at konvertere visse hovedværker, typograferet med gotisk skrift, til latinsk skrift.

Nu kan man altså se de første resultater af vores indsats med digitalisering af Selmers Bibliotek. Det nye site findes som menupunktet: ”Selmers bibliotek” på Museum Ovartacis hjemmeside.

God læselyst med Selmers Bibliotek!

Aarhus
Universitetshospital

Psykiatrisk
Forskningsbibliotek
og
Museum Ovartacis
digitaliseringsprojekt


Om Harald Selmer

 

 


Museum Ovartaci

 


Psykiatrisk Forskningsbibliotek